Tag - صادرات فرش دستباف ،ایران به آمریکا، صفر شد ،شرکت بهداد

صادرات فرش دستباف ایران به آمریکا صفر شد

صادرات فرش دستباف ایران به آمریکا صفر شد

رییس مرکز ملی فرش ایران:
🔹 ٢٩ درصد صادرات ما به آمریکا بود و پس از آن آلمان با ١۴ درصد سهم؛ اما بعد از شروع تحریم‌ها، نخستین کالایی که پس از نفت، تحریم شد، فرش دستباف ایران بود و همین امر باعث شد تا ٢٩ درصد صادرات فرش دستباف کشورمان به آمریکا صفر شود.
🔹البته صادرکنندگان فرش دستباف کشور به دنبال آن هستند که کشورهای دیگری را جایگزین آمریکا کنند ولی متاسفانه بعد از تحریم‌ها صادرات فرش ما از گمرک کاهش یافت.
@eghtesadonline

Read more...