Tag - رونق بازار سیاه کارت‌سوخت در پمپ بنزین ها

رونق بازار سیاه کارت‌سوخت در پمپ بنزین ها

📌رونق بازار سیاه کارت‌سوخت در پمپ بنزین ها

🔹در حالی که مسئولین اعلام می کنند کارت سوخت به منظور سروسامان دادن بازار بنزین به میدان آمده اما از زمان اعمال محدودیت در لیتراژ کارت جایگاهداران مواردی مشاهده شده که عده‌ای از متصدیان در برخی جایگاه‌ها، سفره سوءاستفاده خود را پهن و در ازای  سوخت‌گیری با کارت جایگاه مطالبه وجه مازاد بر نرخ فرآورده را از مشتریان دارند.اقتصاد آنلاين

Read more...