بررسی هزینه‌های خانوارهای شهری در جدیدترین آمار مرکز ملی آمار ایران

بررسی هزینه‌های خانوارهای شهری در جدیدترین آمار مرکز ملی آمار ایران


🔹متوسط هزينه‌ كل خالص سالانه‌ يك خانوار شهري ٣٩٣ میلیون و ٢٢٧ هزار ريال بوده است كه نسبت به رقم مشابه در سال قبل ٣.١٩ درصد افزايش نشان مي دهد. 

🔹از هزينه‌ كل سالانه‌ خانوار شهري ٩٤ میلیون و ٥٠٥ هزار ريال با سهم ٠,٢٤ درصد مربوط به هزينه‌های خوراكي و دخاني و ٢٩٨ میلیون و ٧٢٢ هزار ريال با سهم٠.٧٦ درصد مربوط به هزينه‌هاي غيرخوراكي بوده است. 

🔹دربين هزينه‌‌هاي خوراكي و دخاني، بيشترين سهم با  ٠.٢١ درصد مربوط به هزينه‌ گوشت و در بين هزينه‌هاي غيرخوراكي بيشترين سهم با ٠.٤٥ درصد مربوط به هزينه مسكن، سوخت و روشنايي بوده است.

🔹متوسط درامد اظهار شده‌ سالانه‌ يك خانوار شهري ٤٣٤ میلیون و ٩٠٥ هزار ريال بوده است كه نسبت به سال قبل، ٦.١٨ درصد افزايش داشته است. بر اين اساس در سال ١٣٩٧ رشد متوسط درامد سالانه خانوارهاي شهري نزدیک به رشد هزينه كل سالانه است. 

🔹منابع تامين درامد خانوارهاي شهري نشان مي­دهد كه ٤.٣٣ درصد درامد از مشاغل مزد و حقوق بگيري، ٠.١٧ درصد از مشاغل آزاد كشاورزي و غيركشاورزي و ٦.٤٩ درصد از محل درامدهاي متفرقه خانوار تأمين شده است.

Share this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *